All bokning av sjösättning sker via hamnkontoret på telefon 0431 – 21325.

Öppettider helgfri vardag mellan klockan 8-9 samt 15-16.

Båtar på block 1 och 2 (ställplatsen) ska vara sjösatta senast 15 maj. På övriga platser gäller det den 31 maj.

 

Frihamnsmärket för 2019 finns att hämta på hamnkontoret.

0 kr för medlem

50 kr för övriga.

Gästhamnsguiden.

Finns att hämta på hamnkontoret, vid toaletterna samt i vaktkuren.