Avgifter 2019
Medlemmar inkl moms exkl moms
Bryggplats hela året per bryggmeter 545 436
Medlemsinsats per bryggmeter 16879
Hyresgäster
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter 1395 1116
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter på I bryggan 1335 1068
Bryggplats vinter 1 november-31 mars per bryggmeter 500 400
Uppställningsplats på land vinter 1 november – 31 mars per breddmeter 380 304
Uppställningsplats på land sommar 1 april – 31 oktober per breddmeter 380 304
Gemensamma avgifter
Uppställning av vagga i bockgård sommar eller vinter inkl borttransport på våren 310 248
Uppställning av kärra <8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl bortransport 620 496
Uppställning av kärra >8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl borttransport 1290 1032
Uppställning mindre trailerbåt på land vinter eller sommar på anvisad plats 1310 1048
Båtlyft upp till 5 ton 615 492
Båtlyft upp till 6 ton 885 708
Båtlyft upp till 7 ton 1145 916
Båtlyft upp till 8 ton 1425 1140
Båtlyft upp till 9 ton 1700 1360
Båtlyft upp till 10 ton 1975 1580
Båtlyft upp till 11 ton 2240 1792
Båtlyft upp till 12 ton 2510 2008
Båtlyft upp till 13 ton 2770 2216
Båtlyft upp till 14 ton 3055 2440
Båtlyft upp till 15 ton 3295 2636
Avgifterna gäller vardagar för lyft som påbörjas 08.00 och är avslutade 16.00.
Vid övriga tider tillkommer 295 236
Missad vaktgång  enkel / familje 1360/2720 1088/2176
För andra ändamål än ovanstående debiteras en fast avgift för elmätaren med kr/år. 55 44
Elenergi debiteras med kr/kWh 1,65 1,32
Hamnhjälp deb per timmen ( tex bärgning, bogsering) ink fordon / ekl fordon 715/570 572/456
Flyttning av vagga med hjälp av hjullastaren 310 248
Flyttning av vagn med hjälp av hjullastaren 190 152
Hyra av stötta under vintersäsong per syck 335 268
Hyra av stötta under sommarsäsong under 1 vecka per styck 65 52
Hyra av motorbåtsbockar under vintersäsong per st 665 532
Bokning av spolplattan för båttvättning per timme 570 456
Hyra av spolplattan vid egen upptagning ej bokningsbar 120 96
Mast mellan i mastconteiner vinter eller sommar 215 172
Mast lång i mastconteiner vinter eller sommar 330 264
Bom eller linande i mastconteiner vinter eller sommar 115 92
Köavgift
Avg. för att stå i kölistor. Per kalenderår. Faktureras efter fördelning av lediga platser. 220 176
Faktureringaavgift vid fler än en faktura per båtplats 15 12
Hyra för hodda
Av Föreningshamnen isolerad hodda / per kvartal 2700 0
Oisolerad hodda / per kvartal 1985 0
Oisolerad liten hodda / per kvartal 1040 0
Elenergi debiteras med kr/kWh 1,65 1,32
Nyttjande av sjösättnings slip
Pris per gång. 55 44
Årskort 780 624
Gäster, båtar som saknar gällande båtplatsmärke.
Gästdygn för båt inkl. el enligt ovan 175 140
Gästmånad oavsett läng inkl el enligt ovan. 1445 1156
Serviceavgift Frihamns båt per dygn 45 36
För gästbåtar som stannar längre tid än  6 dygn är vart sjunde dygn gratis.
Gästdygn husbil/husvagn max 48 timmar ink el 175 140
Ängelholm 2019-01-08 styrelsen