Avgifter 2020
Medlemmar inkl moms exkl moms
Bryggplats hela året per bryggmeter 555 444
Medlemsinsats per bryggmeter 16879
Hyresgäster
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter 1425 1140
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter på I bryggan 1360 1088
Bryggplats vinter 1 november-31 mars per bryggmeter 510 408
Uppställningsplats på land vinter 1 november – 31 mars per breddmeter 390 312
Uppställningsplats på land sommar 1 april – 31 oktober per breddmeter 392 312
Gemensamma avgifter
Uppställning av vagga i bockgård sommar eller vinter inkl borttransport på våren 315 252
Uppställning av kärra <8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl bortransport 630 504
Uppställning av kärra >8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl borttransport 1315 1052
Uppställning mindre trailerbåt på land vinter eller sommar på anvisad plats 1335 1068
Båtlyft upp till 5 ton 625 500
Båtlyft upp till 6 ton 900 720
Båtlyft upp till 7 ton 1170 936
Båtlyft upp till 8 ton 1450 1160
Båtlyft upp till 9 ton 1735 1388
Båtlyft upp till 10 ton 2015 1612
Båtlyft upp till 11 ton 2285 1828
Båtlyft upp till 12 ton 2560 2048
Båtlyft upp till 13 ton 2825 2260
Båtlyft upp till 14 ton 3115 2492
Båtlyft upp till 15 ton 3360 2688
Avgifterna gäller vardagar för lyft som påbörjas 08.00 och är avslutade 16.00.
Vid övriga tider tillkommer 300 240
Missad vaktgång  enkel / familje 1385/2770 1108/2216
För andra ändamål än ovanstående debiteras en fast avgift för elmätaren med kr/år. 60 48
Elenergi debiteras med kr/kWh 1,70 1,36
Hamnhjälp deb per timmen ( tex bärgning, bogsering) ink fordon / ekl fordon 730/580 584/464
Flyttning av vagga med hjälp av hjullastaren 315 252
Flyttning av vagn med hjälp av hjullastaren 195 156
Hyra av stötta under vintersäsong per syck 340 272
Hyra av stötta under sommarsäsong under 1 vecka per styck 70 56
Hyra av motorbåtsbockar under vintersäsong per st 680 544
Bokning av spolplattan för båttvättning per timme 580 464
Hyra av spolplattan vid egen upptagning ej bokningsbar 125 100
Mast mellan i mast container vinter eller sommar 220 176
Mast lång i mast container vinter eller sommar 335 268
Bom eller linkande i mast container vinter eller sommar 120 96
Köavgift
Avg. för att stå i kölistor. Per kalenderår. Faktureras efter fördelning av lediga platser. 225 180
Faktureringaavgift vid fler än en faktura per båtplats 15 12
Hyra för hodda
Av Föreningshamnen isolerad hodda / per kvartal 2750 0
Oisolerad hodda / per kvartal 2025 0
Oisolerad liten hodda / per kvartal 1060 0
Elenergi debiteras med kr/kWh 1,70 1,36
Nyttjande av sjösättnings slip
Pris per gång. 60 48
Årskort 795 636
Gäster, båtar som saknar gällande båtplatsmärke.
Gästdygn för båt inkl. el enligt ovan 180 144
Gästmånad oavsett längd inkl el enligt ovan. 1470 1176
Serviceavgift Frihamns båt per dygn 50 40
För gästbåtar som stannar längre tid än  6 dygn är vart sjunde dygn gratis.
Gästdygn husbil/husvagn max 48 timmar ink el 180 144
Ängelholm 2020-01-14 styrelsen